Geosyntetyczny zbiornik GeotexTuba


ODWADNIANIE OSADÓW Z WYKORZYSTANIEM GEOTEXTUBA
GeotexTuba, produkowana przez Przedsiębiorstwo EKOWYSPA, to alternatywa dla wykorzystywanych obecnie systemów odwadniania osadów. Wykonana z materiału geosyntetycznego pozwala na bardzo ekonomiczne i szybkie odwadnianie osadów bez konieczności inwestowania w skomplikowane urządzenia mechaniczne.

Co to jest GeotexTuba?
To elastyczny zbiornik wykonany z wysokiej wytrzymałości geotkaniny polipropylenowej charakteryzującej się mikroporami. Do zbiornika wpompowywane są osady przeznaczone do odwodnienia. Poprzez mikropory w tekstylnym materiale, z którego wykonana jest tuba, następuje filtracja. Stałe części osadów pozostają w elastycznym zbiorniku, a woda wypływa na zewnątrz. Po zakończeniu filtracji w zbiorniku zachodzi proces dalszego odwodnienia i konsolidacji frakcji stałej osadu. W celu przyśpieszenia procesu filtracji do osadu aplikuje się flokulanty, które znacząco przyśpieszają proces odwadniania.

Zbiorniki dostępne są w różnych rozmiarach w zależności od ilości osadu i możliwości lokalizacji geotuby. Gdy zbiornik jest całkowicie napełniony frakcją stałą, a odwodnienie zostaje zakończone, wykonawca może otworzyć zbiornik, wydobyć osad i skierować go do dalszej rekultywacji. Istnieje również możliwość pozostawienia odwodnionych osadów do czasu rozwiązania problemu z ich zagospodarowaniem. Wykorzystując rękawy z geotkaniny możemy projektować duże składowiska, na których deponowane będą osady w workach układanych zarówno poziomo, jak i piętrowo. Zgromadzony osad w zbiorniku nie podlega dalszemu nawodnieniu, a problemy związane z odorem są znacząco ograniczone.

Przedsiębiorstwo EKOWYSPA oferuje prostą, skuteczną i bardzo efektywną technologię odwadniania osadów z wykorzystaniem GeotexTuba. W porównaniu z innymi technologiami odwadniania osadów nasza geotextuba nie wymaga skomplikowanych urządzeń mechanicznych, a wykorzystanie energii elektrycznej jest niewielkie. Szacuje się, że technologia odwadniania z wykorzystaniem zbiorników z geotkaniny zmniejsza ilość nakładu pracy i energii o ok. 50-70%. Standardowe wymiary zbiornika o obwodzie 18,3m i długości 50,0m pozwalają na odwodnienie jednorazowo ok. 700m3 osadów. Przy realizacji dużych projektach rekultywacyjnych do zbiorników z geotkaniny możemy w krótkim okresie czasu z pomocą refulera wpompować duże ilości osadów.

Obszar zastosowania zbiorników z geotkaniny jest bardzo szeroki. Najczęściej geotuby wykorzystuje się w projektach związanych z:

 • odwadnianiem osadów komunalnych i przemysłowych,
 • odmulaniem i rekultywacją zbiorników wodnych,
 • oczyszczaniem osadników i lagun,
 • oczyszczaniem portów i marin,
 • ochroną antyerozyjną brzegów,
 • wzmacnianiem wałów przeciwpowodziowych,

Do zbiorników z geotkaniny można pompować mieszaninę piasku i wody, co pozwala na wznoszenie obwałowań, grobli czy też wysp na zbiornikach wodnych.

Firma EKOWYSPA oferujemy również szeroki zakres usług związanych z pogłębianiem i wydobyciem osadów.

Zastosowanie GeotexTuba pozwoli na szybkie i ekonomiczne oczyszczenie zarówno małych stawów i jeziorek miejskich, jak i wielkich przemysłowych lagun z dziesiątkami tysięcy metrów sześciennych osadów.

Jeżeli mają Państwo problem z wydobyciem, odwodnieniem lub składowaniem osadów, pracownicy naszej firmy służą Państwu fachową pomocą.

 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba
 • geotextuba


ZAPYTAJ O PRODUKT