ZIELONA WYSPA


Zielona Wyspa to innowacyjny projekt skierowany do właścicieli zbiorników wodnych oraz firm administrujących zasobami wodnymi. Pływające platformy z nasadzoną roślinnością symulują warunki występujące w przypadku naturalnych mokradeł i w skuteczny sposób oczyszczają wodę z występujących w niej biogenów.

Testy pokazały, że pływająca roślinna wyspa jest bardzo skuteczna w usuwaniu nadmiaru fosforu i azotu z wody. Szacuje się, że wyspa o powierzchni ok. 250 m2 przynosi efekty porównywalne z funkcjonowaniem naturalnych mokradeł na powierzchni 1 hektara. Pływające platformy można montować we wszelkiego typu zbiornikach niezależnie od głębokości. Zakotwiczając je, zapewniamy im stabilność i stałość lokalizacji. Poszczególne elementy platform mogą być łączone w różne kształty o nieograniczonej wielkości.

Jak działa Zielona Wyspa?
Pływająca wyspa to konstrukcja wykonana w formie rusztu z materiałów syntetycznych, nietoksycznych, unoszących się na powierzchni wody. Przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi wypełniana jest specjalną matą wykonaną z włókien kokosowych umożliwających wegetację roślin. Tak wykonana platforma stanowi miejsce dla rozwoju roślinności jak i dla gniazdowania dla ptaków. System korzeniowy roślinności Zielonej Wyspy przenika do toni wodnej i pobiera z niej substancje odżywcze. Porowata struktura pływającej wyspy stanowi również idealne miejsce dla rozwoju drobnoustrojów wspomagających procesy filtracji i oczyszczania wody. Pływająca wyspa stwarza cień, zmniejszając nagrzanie wody oraz tworzy miejsce, gdzie mogą schronić się drobne organizmy i ryby.

Zastosowanie
Pływająca Zielona Wyspa jest konstrukcją trwałą i odporną na wahania poziomu wody. Jej kształt można dowolnie projektować i dostosować do lokalnych warunków. Stosować ją można zwłaszcza w zbiornikach, w których dochodzi do nagromadzenia substancji odżywczych i nie jest możliwa wtedy ich normalna eksploatacja, np.:

  • zdegradowane i zanieczyszczone jeziora i stawy,
  • sztuczne zbiorniki i oczka wodne,
  • laguny ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi,
  • osadniki ze ściekami rolniczymi,
  • zanieczyszczone dopływy do zbiorników wodnych,
  • Zielona wyspa
  • Zielona wyspa
  • Zielona wyspa
  • Zielona wyspa


ZAPYTAJ O PRODUKT