Gniazda dla drapieżnikówSokół wędrowny, imponujący globtroter.
Ten gatunek ptaka możnaspotkać niemal na całym świecie. W Europie wysiaduje swoje jaja niemalwszędzie, poza kilkoma wyjątkami. Sokół wędrowny (łac. falcoperegrinus) Jestuważany za naprawdę szybkiego lotnika. Populacja europejska wymarła niemalw całości z powodu wszelkiego rodzaju substancji chemicznych uwalnianych dośrodowiska i ingerencji człowieka w obszary siedliskowe sokoła itp. Jednak dzięki zarządzaniu ochronąprzyrody populacja ta mogła się nieco odrodzić, ale w dalszym ciągu jest uważana za zagrożoną. Nadzwyczajne i zarazem fascynujące są miejsca, w których gatunek ten wysiaduje swoje jaja w Europie. I tak np. w Europie Środkowej i Południowej wysiaduje on jajawyłącznie na skałach i budynkach, natomiast w Europie Wschodniej i Północnej gniazduje częściowo na drzewach.

Jak możemy pomóc?
Sokół wędrowny jest bardzo mile widzianym gościem. Ponieważ żywi się wyłącznieptakami, wywiera silną presję na zdziczałe gołębie. Jest tym samym najbardziej naturalną, skuteczną ochroną przed gołębiami! Niestety w wyniku renowacji budynków i/lub budowy nowych o stosunkowo gładkichfasadach i dachach, jest mu coraz trudniej znaleźć bezpieczne schronienie. Sprawdzonym rozwiązaniem będzie rozmieszczanie sztucznego wyposażenia lęgowego. Kwatera dla sokoła została opracowana w oparciu o wieloletnie próbyi wiedzę na temat jego biologicznych potrzeb lęgowych. Charakteryzuje się ona m.in.: » obszernym, zabezpieczonym przed spadnięciem stanowiskiem lęgowym » stabilnym, solidnym gniazdemniewymagającym konserwacji.

SKRZYNKI DLA SOKOŁÓW WĘDROWNYCH
(Nr. kat. 00 305/8)

Dzięki dużym rozmiarom kwatery zwierzęta mogą optymalnie wybrać położenie gniazda w skrzynce, a przede wszystkim pisklęta mają potem niezbędne miejsce do ćwiczeń skrzydeł. Dodatkowy tzw. „balkon” umożliwia bezpieczny przylot i wylot. Zintegrowany drążek do siedzenia zmniejsza szansę często obserwowanego upadku piskląt. W skrzynce chętnie instalowana jest kamera dla celów obserwacji.

Wybranie miejsca i zawieszanie: w kamieniołomach lub na wysokich budowlach, takich jak wieże, silosy, wieżowce, budynki przemysłowe, wiadukty na autostradach (np. na/przy przyporze).
Wysokość montażu:z reguły od 25 – 30 m wzwyż. Zaleca się orientację na wschód lub północ, zwracając uwagę, by pod „balkonem” z drążkiem była przepaść, stromo w dół. Skrzynkę można alboprzykręcić do budynku (np. występu dachu), albo przy pomocy opcjonalnegokątownika uchwytowego kołkować do jego ściany zewnętrznej. Skrzynkę należy montować z lekkim nachyleniem ok. 2 – 3° do przodu, aby umożliwić odpływ wody.
Ściółka: do kwatery należy włożyć żwir (okrągły) lub inne kruszywo naturalne. Sokoły wędrowne nie budują gniazd. Samica wygrzebuje nieckę, aby tam złożyć jaja. Wylęg ma miejsce od połowy marca do początku kwietnia.
Materiał: specjalny, wytrzymały,zbrojony lekki beton. Gwarantuje on bardzo długą trwałość oraznienaganne mocowanie podwzględem techniki budowlanej.Naturalnie szary beton licowy możnaw razie potrzeby na miejscu dopasować kolorystycznie.
Wymiary: gł. 130 x szer. 80 x wys. 73 cm.
Przestrzeń lęgowa: gł. 72 x szer. 67 x wys. 54 cm.
Ciężar: ok. 260 kg (pusta, bez wyściółki).
W zestawie: skrzynka lęgowa dla sokoła wędrownego; skrzynka ze zintegrowanymi otworami drenażowymi; zdejmowana pokrywa kontrolna; drążek do siedzenia.

AKCESORIA OPCJONALNE:
KĄTOWNIK UCHWYTOWY DO SKRZYNKI DLA SOKOŁA WĘDROWNEGO
Do montażu skrzynki na powierzchni ściany. Materiał domocowania między skrzynką, a kątownikiem znajduje sięw zestawie. Mocowanie i materiał do mocowania między kątownikiem, a ścianą należy przewidzieć i zorganizować we własnym zakresie. Na kątowniku od strony ściany jest 6 otworów.
Materiał: stal cynkowana ogniowo.
Wymiary: zamontowany ze skrzynkąwys. 180 x szer. 80 x gł. 135 cm.
Ciężar: ok. 65 kg.
Nr kat. 00 308/9


DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI 2TF
(Nr. kat. 00 255/6)

Pustułka jako gatunek synatropijny ma duże zdolności przystosowawcze i skutecznie zasiedla środowisko mocno przekształcone przez człowieka. Na podstawie naszego cieszącego się od ponad 25 lat uznaniem domku lęgowegonr 28 dla pustułki, opracowaliśmy jego nowoczesną wersję do stosowania na budynkach. Oprócz ornitologicznych wymogów dot. etapu rozwojowego, zwróciliśmy uwagę także na technicznie poprawne mocowanie na budynku. Dzięki łukowatej formie i jasnoszarej barwie wyposażenie lęgowe nie stanowi elementu wizualnie obcego na budynku, lecz harmonijnie integruje się z nim. Dzięki dużemu wlotowi domeklęgowy 2TF można w razie potrzeby wygodnie czyścić i kontrolować. Aby przyspieszyć zasiedlanie się pustułek, zaleca się wysypywanie domku lęgowego mieszanką grubych trocin i wiórów oraz wilgotnego, płukanego piasku.

W zestawie: domek lęgowy, drążek do siedzenia, uchwyt krzyżowy, śruby, kołki uniwersalne (śruby należy namiejscu dostosować do podłoża), śruba zabezpieczająca, instrukcja montażu.
Materiał: beton strużkowyodporny na czynnik atmosferyczne, uchwyt krzyżowy ze stali szlachetnej.
Zawieszanie: ok. 6 – 8 m, na ścianach zewnętrznych budynków, na murach, kominach, obiektachprzemysłowych. Szerokość powierzchni montażowej powinna wynosić przynajmniej 30 cm. Odległość między domkami lęgowymi przynajmniej 400 m (zależnie od dostępności pożywienia).
Wymiary zewnętrzne: szer. 47 x wys. 37 x gł. 46 cm (łącznie z drążkiem do siedzenia).
Wymiary wewnętrzne: szer. 30 x wys. 35 x gł. 31 cm (oprócz zwężenia).
Kolor: jasnoszary.
Ciężar: ok. 17 kg.


DOMEK LĘGOWY DLA KAWEK 2CM
(Nr. kat. 00 256/3)

Podczas renowacji starych budynków, a także zmian konstrukcyjnych należy zapewnić kawkom odpowiedniekwatery. Kawka, średniej wielkości ptak krukowaty, jest bardzo społeczna i w odpowiednich warunkach tworzykolonie lęgowe. Na podstawie cieszącego się uznaniem od ponad 25 lat domku lęgowego dla kawek nr 29, zostałazaprojektowana nowocześniejsza wersja przeznaczona do stosowania na budynkach. Domki lęgowe 2TF i 2CM standardowo są mocowane na ścianie budynku za pomocą uchwytu krzyżowego zestali szlachetnej. Uchwyt krzyżowy jest przykręcany do ściany 4 śrubami ( ew. też kołkami), zaś domek zawieszasię na haku i przymocowuje dodatkową śrubą zabezpieczającą. Alternatywnie domek 2TF i 2CM możnaustawiać bez uchwytu krzyżowego we wnękach, na występach lub dachach płaskich. Ściankę przedniądomku dla kawek 2CM można całkowicie wyjąć po poluzowaniu bocznych śrub motylkowych. Ponieważ śruby są umieszczone z boku i odwrócone od wlotu, otwarcie przez kawki nie jest możliwe.

W zestawie: domek lęgowy, uchwyt krzyżowy, śruby, kołki uniwersalne (śruby należy na miejscu dostosować do podłoża), śruba zabezpieczająca, instrukcja montażu.
Materiał: beton strużkowy odporny na czynnik atmosferyczne, uchwyt krzyżowy ze stali szlachetnej.
Zawieszanie: na wysokości min. 6 – 8 m, na ścianach budynków, na murach, kominach, obiektach przemysłowych. Szerokość powierzchni montażowej powinna wynosić przynajmniej 30 cm.
Odległość między domkami lęgowymi: 1 – 2 m.
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 37 x gł. 42 cm.
Wymiary wewnętrzne: szer. 30 x wys. 35 x gł. 31 cm (oprócz zwężenia).
Kolor: jasnoszary.
Ciężar: ok. 21 kg.


DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI Nr 28
(Nr. kat. 00 251/8)

Pustułka jest wyjątkowym myśliwym naziemnym, tzn. jako ptak szponiasty zdobywa swoje pożywienie na ziemi.Cieszy się dużym uznaniem w gospodarstwach rolnych i w leśnictwie, ponieważ chętnie poluje na myszy polne, którewraz z innymi gatunkami myszy stanowią około 80 - 90% jej pożywienia. Pustułka jest bardzo wierna miejscu. Domek Nr 28 to stosowane od kilkudziesięciu lat wyposażenie lęgowe, które można bardzo łatwo i elastycznie mocować za pomocą załączonego metalowego pałąka na niemal każdym podłożu (np. przy użyciu haków wkręcanych, opasek kablowych, obejm itp.).

Materiał: beton strużkowy odporny na czynniki atmosferyczne
Ściółka: aby przyspieszyć zasiedlanie, zaleca się wysypywanie budki mieszanką grubych trocin i wiorów orazwilgotnego piasku płukanego.
Wysokość zawieszania: od 6 do 8 m.
Miejsce zawieszania: na pojedynczych drzewach na skraju lasu, na polnych szopach, słupach energetycznych,silosach, elektrowniach wiatrowych itp. W obrębie miasta warte polecenia są większe budowle,takie jak wysokie ściany i mury, kominy, obiekty przemysłowe, kościoły itp. W okolicach niezadrzewionych domeklęgowy można umieścić na wysokim palu w celu ułatwienia polowania na myszy. Przy czym minimalna wysokość wynosiłaby od 2,5 do 3 m.
Otwór wlotowy: kierunek południowo-wschodni lub inny chroniony przed wiatrem. Także pod wycięciamidachu,w otworach strzelniczych budynków historycznych, szczelinach itp.
Wymiary zewnętrzne: szer. 33 x wys. 36 x gł. 45 cm.
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej: wys. 34 x szer. 30 x gł. 30 cm.
Średnica otworu wlotowego: 17 x 24 cm.
Ciężar: ok. 13 kg. .


DOMEK LĘGOWY DLA KAWKI Nr 29
(Nr. kat. 00 252/5)

Kawki, będące obecnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem, gnieżdżą się w koloniach, dlatego też należy umieszczać kilka domków lęgowych typu 29 na jednym obszarze lub na jednym budynku, np. mieszkalnym, na fasadach, kościołach, silosach, budynkach przemysłowych itp. Ściankę przednią z otworem wlotowym można zdjąć w celu przeprowadzenia czyszczenia i kontroli. Stosowane przy tym mocowania śrubowe skutecznie przeciwstawiają się skłonnościom kawek do tzw.„majstrowania”.

Materiał: beton strużkowy odporny na czynniki atmosferyczne.
Miejsce zawieszania:budynki mieszkalne, fasady, kościoły, silosy, budowle przemysłowe itp.
Wysokość zawieszania: Minimum 6 – 8 m.
Szerokość otworu wlotowego: 8 cm Zaleca się umieszczanie domków lęgowych w odległości ok. 1 do 2 m od siebie.
Wymiary zewnętrzne: wys. 36 × szer. 33 × gł. 30 cm.
Przestrzeń lęgowa: patrz domek lęgowy dla pustułek Nr 28
Waga: ok. 13,5 kg.


SKRZYNKA DLA PŁOMYKÓWKI Nr 23
(Nr. kat. 00 250/1)

Płomykówki są skrajnymi synantropami, które zawsze żyją i lęgną się w pobliżu ludzi, w środowisku mocno przekształconym przez człowieka. Nie tylko pustułki, lecz również płomykówki są wielkimi wrogami naturalnymi myszy polnej, polnika oraz szczurów. Skrzynka dla płomykówki jestprzeznaczona wyłącznie do mocowania wewnątrz budynków, dzięki czemu ptaki chętnie ją zasiedlają.

Materiał: wodoodporne płyty wiórowe, klejone bez formaldehydu.
Ściółka: szybkie zasiedlanie dzięki stosowaniu kory ogrodowej i grubych wiórów jako podłoża.
Miejsce zawieszania: mocowanie kołkami wewnątrz budynku. Z tyłu znajduje się duża klapa w celu kontrolii czyszczenia. Na wysokości otworu wlotowego należy pozostawić otwór w ścianie budynku.Skrzynka nadaje się do wszelkiego rodzaju budynków, takich jak szopy, budowleprzemysłowe, wieże kościelne itp.
Mieszkańcy: płomykówka, pustułka.
Wysokość zawieszania: minimum 6 do 8 m.
Wymiary zewnętrzne: wys. 50 x szer. 100 x gł. 50 cm.
Średnica otworu wlotowego: 14 x 19 cm.
Ciężar: ok. 26 kg.