Geotexbag


GEOTEXBAG
W budownictwie hydrotechnicznym szczególnie trudna jest ochrona antyerozyjna brzegu i stabilizacja gruntu poddanego działaniu prądu wodnego. Problemy te narastają w związku ze zmianami klimatycznymi i ekstremalnie dużymi opadami deszczów. Ochrona wałów przeciwpowodziowych i szybka interwencja na miejscu awarii wymaga również szybkiej i niezawodnej metody naprawy.Technologia worków GEOTEXBAG pozwala na wbudowanie wypełnionych piaskiem worków z geotkaniny w trudno dostępne miejsca lub poniżej poziomu wody. Worki wykonane są z geotkaniny o wysokich wytrzymałościach i znacznej odporności na działanie UV.

GEOTEXBAG znajduje zastosowanie przy:

 • Budowa grobli i tam
 • Budowa sztucznych wysp
 • Naprawa walów przeciwpowodziowych
 • Ochrona brzegu rzecznego lub morskiego
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • <

 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag
 • GeotexBag


ZAPYTAJ O PRODUKT