Ochrona popielicy


OGÓLNE GNIAZDO DLA POPIELIC 1KS
(Nr kat. 00 461/1)

Do popielicowatych, występujących w Europie Środkowej, należą koszatka leśna, żołędnica europejska i popielica szara oraz orzesznica leszczynowa. W naszych szerokościach geograficznych popielicowate są rozpowszechnione w niezalewowych jasnych lasach liściastych i mieszanych oraz w ogrodach bliskich naturalnym i dzikich sadach. Występują one zarówno w terenie płaskim, jak i w średnich górach. Populacja popielicowatych jest zagrożona. Daleko idące wyniszczenie bliskich naturze, jasnych lasów z względnie wysokim udziałem starodrzewia odbiera im odpowiednią przestrzeń życiową. Powoduje to utratę gatunku ważnego dla równowagi ekologicznej. Popielicowate są znakomitymi wspinaczami, aktywnymi zwykle po zmierzchu i nocą.

Mieszkańcy Wszystkie rodzime gatunki popielicowatych, popielica szara, żołędnica, koszatka, orzesznica.
Otwór wejściowy: Φ 40 mm.
Wymiary: 17,5 cm x 22,5 cm x 29,5 cm.
Wnętrze: 12,5 x 12,5 cm.
Ciężar: 5,7 kg.