Geokontenery GeoBAG


Geokontenery
Geokontenery GeoBAG produkowane są z geotkaniny poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, w dwóch kolorach: białym i szarym. Tkanina charakteryzuje się małą wydłużalnością i wysoką odpornością na promienie UV. Celem zastosowania geokontenerów systemu GeoBAG jest zapewnienie niezawodnej i trwałej ochrony budowanych obiektów hydrotechnicznych, brzegów morskich i śródlądowych, obiektów przemysłowych i infrastrukturalnych. Geoworki, wypełniane piaskiem lub innym kruszywem, zapobiegają procesowi erozji linii brzegowej wywołanej przez prądy wody, a także działaniu fal przybrzeżnych i prądu rzecznego. Systemy worków z geotkaniny mogą być z powodzeniem wykorzystywane w akcjach przeciwpowodziowych.

Ponadto stosowanie geokontenerów GeoBAG jest bardziej ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnymi metodami ochrony brzegu i pozwala na wykorzystanie lokalnego materiału, co znacząco obniża koszty realizacji inwestycji.

Zakres zastosowania:

 • Budowa obiektów hydrotechnicznych (tamy, tamy-drogi, nabrzeża, przejścia mostowe)
 • Ochrona brzegu morskiego, ochrona strefy wydmowej, budowa sztucznych wysp, falochronów i pirsów
 • Wzmacnianie stoków i zboczy, odnawianie i wzmacnianie linii brzegowych, stref przybrzeżnych, odbudowa i wzmacnianie dna i brzegów rzek, kanałów i innych zbiorników wodnych
 • Budowa wzmocnionych gruntowo murów oporowych w budownictwie drogowym i torów dźwigowych

 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag
 • geobag


ZAPYTAJ O PRODUKT