Zapraszamy na nową stronę WWW.DRENOTUBE.PL


System DRENOTUBE
DRENOTUBE to bardzo lekki prefabrykowany system osuszania gruntu zastępujący tradycyjny system „drenażu francuskiego”. Składa się z dwuściennej perforowanej rury karbowanej otoczonej geosyntetycznym agregatem EPS zamkniętym w wytrzymałej siatce etylenowej. Otaczająca siatka zaciśnięta jest na obu końcach rury. Pomiędzy nią a granulkami z tworzywa znajduje się filtr z geowółkniny, który zapobiega przenikaniu cząsteczek gruntu do rury.

 • DO POBRANIA: SPECYFIKACJA DRENOTUBE


 • Zastosowanie systemu
  System można stosować zarówno w szeroko pojętym obszarze budownictwa, jak i w obszarze ochrony środowiska, rolnictwa czy też kształtowania otaczającego krajobrazu. Szczególnie w budownictwie komunikacyjnym (tj. drogowym i kolejowym) drenaż francuski DRENOTUBE znajduje szerokie zastosowanie do odwadniania obszarów w znacznym stopniu narażonych na napływ wód gruntowych i powierzchniowych. Oprócz sektora budownictwa komunikacyjnego, również budownictwo kubaturowe i ochrona fundamentów to potencjalne obszary, w których bardzo skutecznie sprawdza się DRENOTUBE. Poza tym z powodzeniem można go stosować przy realizacji boisk sportowych i na polach golfowych, w ogrodach oraz parkach, dla zabezpieczenia tuneli podziemnych i przyczółków mostowych. Może być również wykorzystywany do odwadniania zanieczyszczonych pól drenażowych.

  Przewaga systemu DRENOTUBE nad systemem tradycyjnym

  Do wykonania tradycyjnego osuszania z kruszywem niezbędne jest podjęcie kilku kroków. W pierwszej kolejności należy wykonać rowek, w którym umieszczony będzie dren. Następnie wykłada się go geowłókniną, rozkłada specjalne kruszywo i montuje rury. W dalszej kolejności ponownie rozkłada się kruszywo, a na koniec zamyka się geowłókninę. Przy instalacji drenażu francuskiego DRENOTUBE wykonuje się tylko jeden krok: umieszcza się gotowy dren w rowku i łączy w wymagane ciągi. Oferowane moduły posiadają 3 lub 6 metrów co sprawia, że instalacja systemu przebiega nawet czterokrotnie szybciej.

  Korzyści drenażu francuskiego

  • mniejsze ryzyko wystąpienia zalania i podtopienia obszarów narażonych na oddziaływanie wód powierzchniowych i wód gruntowych,
  • większa kontrola przepływu wód podziemnych, ochrona tuneli i fundamentów,
  • większa kontrola poziomu wód gruntowych,
  • rozproszenie ciśnienia hydrostatycznego przy konstrukcjach podziemnych,
  • zwiększenie trwałości betonu konstrukcji podziemnych,
  • infiltracja biologicznego oczyszczania ścieków.

  Zalety drenażu francuskiego DRENOTUBE

  Niska waga systemu

  Niewielka waga drenów francuskich pozwala na ich sprawny transport i przeładunek oraz łatwy i szybki montaż nawet niewykwalifikowanym pracownikom. Ich lekkość nie powoduje ryzyka wypadków przy pracy. Nie wymagają one też dużych środków transportu, a do montażu ciężkich maszyn budowlanych na placu budowy.

  Łatwość montażu

  Moduły mogą być transportowane i instalowane przez jednego pracownika, co pozwala znacząco zaoszczędzić koszty realizacyjne. Można je łatwo łączyć ze sobą dzięki zewnętrznym złączkom. Drenaż francuski DRENOTUBE to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie odwiecznego problemu negatywnego oddziaływania wody na obiekty inżynierskie.

  Prefabrykacja

  Wszystkie elementy DRENOTUBE produkowane są fabrycznie i podlegają ścisłej kontroli jakości. Natomiast wykonanie klasycznego systemu z kruszywa obarczone jest dużym ryzykiem występowania wad konstrukcyjnych, ponieważ w sporym stopniu jego montaż zależy od umiejętności pracowników i często skrajnie niekorzystnych warunków gruntowych i wodnych.

  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube
  • Drenotube


  ZAPYTAJ O PRODUKT