Budki dla nietoperzy


CEGŁA SKLEPIENIOWA DLA NIETOPERZY 1GS
(Nr. kat. 00 770/4)

Zastosowanie jako kwatera zimowa: 1GS przy montażu w miejscach chronionych przed mrozem znakomicie nadaje się do zasiedlania przez dużą liczbę zwierząt. Wysokość wewnętrzna i objętość zostały starannie dostosowane do wysokich wymagań zimujących nietoperzy. Podczas zimowania preferują one kontakt swojego ciała z miejscem do zwisania. Wnętrze cegły sklepieniowej 1GS o zmiennych przekrojach i wnękach jest bardzo dobrze dostosowane do tego zwyczaju nietoperzy.
Zastosowanie jako kwatera letnia: kwaterę dla nietoperzy 1GS można również znakomicie stosować jako kryjówkę letnią. Przy otwartych przepustach wodnych i pod mostami często śpią pojedyncze samce nocka Natterera oraz małe grupy nocka rudego. Cegła sklepieniowa 1GS zapewnia im i innym nietoperzom optymalną kryjówkę w ciągu dnia.
Mocowanie: za pomocą regulowanych, nierdzewnych kątowników uchwytowych np. na sufitach, ścianach, a nawet w przekrojach tuneli. Bezpośredni kontakt ze ścianą lub sufitem sprzyja wchłanianiu wilgoci i przyspiesza w ten sposób zasiedlanie przez nietoperze. Wbudowanie cegły sklepieniowej 1GS w spokojnym miejscu bez przeciągów oraz z wilgotnym klimatem pomieszczenia zapewnia sukces działań na rzecz ochrony nietoperzy.
Materiał: izolujący, a zarazem wchłaniający wilgoć specjalny beton lekki.Kątowniki uchwytowe z aluminium, dostawa bez śrub i kołków.
Mocowanie: przy użyciu dostarczonych kątowników uchwytowychz płynną regulacją (odpornych na korozję).
Kontrola i czyszczenie: Bardzo łatwa kontrola od dołu jednak czyszczenie nie jest konieczne (materiał samoczyszczący się).
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 (plus kątowniki po + 7,5 cm) x wys. 20 x gł. 20 cm.
Wnętrze: szczeliny 25 – 50 mm, zmienne w poziomie i pionie. 5 rodzajów i rozmiarów szczelin.
Ciężar: ok. 10 kg.


OSŁONA ŚCIENNA DLA NIETOPERZY 2FE
(Nr. kat. 00 737/7)

Osłona ścienna dla nietoperzy 2FE może skutecznie służyć jako kryjówka letnia, jak również schronienie w miejscu zimowania (np. zabezpieczona przed mrozem, wilgotna strefa w piwnicach, zbiornikach, sztolniach, itp.). Latem w tej kryjówce dziennej zwisają m.in. karlik malutki, nocek wąsatek, mopek. Zimą wszystkie wymienione gatunki zimujące w dziuplach wykorzystują tę osłonę jako stanowisko do snu. Dzięki uformowanym wewnątrz, różnym wysokościom zwisania, z reguły nocują tu rozmaite gatunki. Osłona 2FE jest bardzo skutecznym, prostym i tanim rozwiązaniem, zapewniającym schronienie gatunkom nietoperzy, które zasiedlają szczeliny.

Materiał: oddychający, trwały beton strużkowy.
Montaż: łatwe mocowanie na ścianie dwiema śrubami (drewno, kamień, beton itd.). W przypadku nierównych powierzchni zaleca się uszczelnienie trzech krawędzi styku ze ścianą (np. silikonem, akrylem, taśmą uszczelniającą), aby zapobiec przeciągom i naświetleniu kryjówki.
Odpowiednie miejsca: na kwaterę letnią zaleca się południową lub wschodnią stronę budynku. W kwaterach zimowych montaż odbywa się na osłoniętych przed mrozem podziemnych sklepieniach i budowlach. Kwatera ta znajduje zastosowanie również na poddaszach, w chłodnych pomieszczeniach i w obszarze ścianek kolankowych.
Dopasowanie kolorystyczne: 2FE jest dostarczana w kolorze naturalnie szarym, bez powłoki malarskiej. Na zewnątrz zaleca się pomalowanie oddychającą farbą do elewacji.
Czyszczenie i kontrola: kwatera nie wymaga konserwacji, ponieważ odchody spadają w dół. Kontrola zasiedlenia jest możliwa od dołu, z pomocą latarki lub lusterka.
Wymiary zewnętrzne: wys. 30 x szer. 25 x gł. 3 do 5 cm.
Ciężar: ok. 2,5 kg


PRZESŁONA WLOTOWA DLA NIETOPERZY 1FE
(Nr. kat. 00 747/6)

Całkowicie niewymagający konserwacji element do wbudowania w elewację lub zamocowania na niej, we wszelkiego rodzaju budynkach. Otwarta tylna strona umożliwia nietoperzom dostęp do istniejących kwater np. we wnękach budynku. Nietoperze są wierne swoim miejscom, dlatego ich przeżycie zapewnimy poprzez utrzymanie istniejących kwater. 1FE nadaje się szczególnie do zastosowania przy renowacji, naprawie elewacji i docieplaniu budynków, jak również na starych lub historycznych budynkach. Zaleca się montaż kilku elementów.

Montaż: mała głębokość, wynosząca tylko 8 cm pozwala na łatwy montaż np. w warstwie izolacyjnej elewacji zewnętrznej. W razie potrzeby osłonę można dodatkowo zamocować dwiema śrubami. Na życzenie przesłonę można zagipsować, pomalować lub zatynkować, aby z zewnątrz widoczny był tylko wlot. Oczywiście 1FE nadaje się także do tworzenia kwater dla nietoperzy w nowych budynkach.
Wysokość mocowania: Od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny wlot i wylot.
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach.
Materiał: beton strużkowy
ymiary zewnętrzne: wys. 30 x szer. 30 x gł. 8 cm.
Ciężar: ok. 5,1 kg.OPCJONALNA ŚCIANKA TYLNA, PASUJĄCA DO 1FE

Jeżeli nie jest potrzebny dostęp do istniejących kwater dla nietoperzy lub pożądana jest jednostka zamknięta, 1FE można wyposażyć w dodatkową ściankę tylną. Składa się ona z takiego samego betonu strużkowego jak 1FE. Dodatkowo zakłada się deskę do zwisania z naturalnego drewna, aby wewnątrz stworzyć odpowiednią kwaterę szczelinową.

Montaż: 1FE należy ustawić na tylnej ściance i przykręcić dwiema śrubami.
Wymiary całkowite: 1FE z tylną ścianką: wys. 30 x szer. 30 x gł. 10 cm.
Ciężar: ok. 2,9 kg plus 1FE <


SYSTEM ŚCIENNY DLA NIETOPERZY 3FE
(Nr. kat. 00 790/2)

System ścienny 3FE został opracowany dla nietoperzy mieszkającychw budynkach (m.in. karlik malutki, mroczek późny, mopek lub nocek Natterera). Dzięki modułowej i elastycznie realizowanej koncepcji udało się połączyć wiele typowych rozwiązań do zastosowania przy elewacji z rozwiązaniem standardowym, np. możliwość przejścia do istniejących kwater, mała głębokość wbudowania, jaka jest do dyspozycji, unikanie mostków termicznych mimo małej głębokości montażu, wymagana krawędź ociekowa w razie nadmiaru wody na elewacji itp. Tym samym można znacząco zoptymalizować nakłady planistyczne i montażowe oraz logistykę. System ścienny 3FE można modyfikować i stopniowo rozbudowywać o kolejne elementy.
Pokrywa górna jest właściwą kwaterą szczelinową, posiadającą otwarcie z tyłu. Wewnątrz znajdują się dwie dzielone i zwężające się do góry strefy zwisania. Pod nimi znajduje się jedna głębsza strefa zwisania. Strona wewnętrzna posiada specjalnie zoptymalizowaną strukturę powierzchni. Powłokę górną można przykręcić bezpośrednio do elewacji (por. rys. 2A). Powierzchnia elewacji (np.tynk) tworzy wtedy tylną ściankę kwatery. Zaleca się uszczelnienie punktów stycznych, np. akrylem. Przeważnie jednak górna pokrywa jest wpuszczana w elewację(np. wklejana, wmurowywana). Powierzchnię 3FE można wtedy zatynkować lub pozostawić nieotynkowaną np. w przypadku muru oblicowanego. Dzięki otwartej stronie tylnej, powłoka górna nadaje się szczególnie do zachowania kwater już istniejących i poprawnego pod względem techniki budowlanej wykonania dostępu do nich, np. przez izolację. Opcjonalnie powłokę górną można połączyć z izolowaną ścianką tylną i/lub nasadką dolotową.
Montaż: od 3 – 5 m w górę.
Wymiary zewnętrzne: wys. 40 x szer. 25 x gł. 5 cm.
Kolor / powierzchnia: Szary beton/ nieobrobiona.
Materiał: beton strużkowy.
Ciężar: ok. 3,6 kg.


KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY 1WI
(Nr. kat. 00 766/7)

Strona wewnętrzna: wnętrze posiada zróżnicowaną strukturę powierzchni z różnymi wysokościami zwisania. Jest to korzystne nie tylko ze względów klimatycznych, lecz także pomaga poszczególnym gatunkom znaleźć odpowiednie dla nich miejsce.
Strona zewnętrzna: lejkowata wystopniowana strefa dolotowa zapewnia zwierzętom dobre możliwości zaczepiania się pazurkami i tym samym przyspiesza wchodzenie, również niedoświadczonym młodym osobnikom. W celu stosowaniaw miejscach wyeksponowanych na działanie warunków atmosferycznych, model 2WI posiada z przodu na wysokości ok.23 mm zwężony otwór wlotowy, aby zminimalizować wsiąkanie wody. Poza tą różnicą budowa modeli 1WI i 2WI jest taka sama. Jednoczęściowa kwatera jest dostarczana bez powłoki malarskiej. Z reguły 1WI/2WI jest wpuszczana równo z elewacją zewnętrzną lub „pod tynk”, ale w razie potrzeby można ją dostosować kolorystycznie za pomocą oddychającej farby do elewacji.Tylna strona 1WI jest otwarta i fabrycznie przykryta matą siatkową, aby zapewnić zwierzętom możliwość chwytu również na gładkich podłożach. W przypadku montażu podtynkowego należy uwzględnić fakt, że ze względów techniczno-budowlanych wewnątrz może pojawić się wilgoć. W przypadku montażu na stronach budynku narażonych na silne deszcze zalecamy zastosowanie opcjonalnej ściany tylnej (nr kat. 778/0) i nasadki wlotowej(nr kat. 777/3). Dzięki temu minimalizuje się wsiąkanie wilgoci do izolacji budynku / muru.
Montaż: zwykle 1WI wpuszczana jest równo z elewacją lub w izolację zewnętrzną pod tynkiem zewnętrznym. Można również zabezpieczyć ją na budowli czterema śrubami. Niezbędny materiałdo mocowania jest dołączony do produktu. Jedyne, co jest widoczne po wbudowaniu, to lejkowate wejście dla zwierząt.
Materiał: odporny na czynniki atmosferyczne i oddychający beton lekki.
Wymiary całkowite: wys. 54,5 x szer. 34,5 x gł. 9,5 cm.
Ciężar: ok. 15 kg.


RURA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY 1FR
(Nr. kat. 00 750/6)

Rura elewacyjna jest przewidziana jako kwatera letnia dla nietoperzy do wmurowywania w ściany zewnętrzne budynku.Dzięki małej głębokości 12,5 cm nadaje się również bardzo dobrze do montażu w izolacji cieplnej.W koncepcji rury uwzględniono charakterystyczne potrzeby behawioralne nietoperzy żyjących w budynkach. Jedna ze ścianek wewnętrznych zrobiona jest z drewna o dużej trwałości, druga z oddychającego betonu strużkowego. Obydwie zapewniają zwierzętom możliwość zaczepiania się pazurkami. Rura elewacyjna 1FR nie wymaga konserwacji, ponieważ odchody mogą swobodnie spadać w dół po zsuwni.

Montaż: wbudowywanie w elewacje (wmurowanie lub zatynkowanie), w beton (jak np. w budowlach mostowych), a także podczas prac renowacyjnych pod szalunkami drewnianymi itd. W trakcie montażuna ścianach należy we własnym zakresie zastosować kątowniki.
Materiał: oddychający beton strużkowy.
Dopasowanie kolorystyczne: 1FR jest dostarczana w kolorze naturalnie szarym. Zawsze istnieje możliwość pomalowania dostępną w sklepach oddychającą farbą do elewacji.
Zalecenie: Jeżeli nietoperze przedostają się do wnętrza budynku, zalecamy model 2FR.
Szerokość wlotu: szer. 15 x wys. 9 x gł. 2 cm.
Wymiary zewnętrzne: wys. 47,5 x szer. 20 x gł. 12,5 cm.
Ciężar: ok. 9,8 kg.RURA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY 2FR DO TWORZENIA SZEREGU

Szereg elewacyjny dla nietoperzy 2FR jest zmodyfikowaną wersją typu 1FR. Układając obok siebie kilka elementów, można z jego pomocą stworzyć kwaterę wielkoprzestrzenną dowolnej wielkości. Przez przygotowane przejścia w elementach bocznych, poszczególne części 2FR są ze sobą łączone w szereg. Z trzema rożnymi rodzajami szczelin na element i zintegrowanym systemem przejścia jako dostęp do istniejących kwater w budynkach. Cechą szczególną jest opcjonalne przejście przewidziane z tyłu elementu.

Materiał, wymiary i ciężar: jak 1FR.
Zalecamy łączenie ze sobą przynajmniej 3 elementów na kwaterę.
Nr kat. 00 755/1